Kandilli Rasathanesi ile Birlikte Gerçekleştirilen ELER Eğitimi
15 Temmuz 2016

Bakanlığımız ile Boğaziçi Üniversitesi arasında, riskli alanların belirlenmesine yönelik olarak imzalan ortak hizmet protokolü kapsamında planlanan Deprem Risk Değerlendirmesi Uygulamalı Eğitimi Semineri 13-15 Temmuz tarihleri arasında Bakanlığımız ana hizmet binasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr. Ufuk HANCILAR ve Y.Doç.Dr. Karin ŞEŞETYAN tarafından verilen üç günlük eğitim kapsamında, kentsel alanlarda senaryo bazlı deprem tehlikesinin belirlenmesi ve bina envanterlerine yönelik riskin değerlendirilerek can kaybı, yaralı ve hasarlı bina sayılarının tahmin analizleri vb. konular üzerine çalışmalar ve uygulamalar yapılmıştır.

Bu çerçevede, ülke ölçeğinde ve seçilen iller bazında yapılan deprem hasar ve kayıp tahmin analizleri  ELER ( Earthquake Loss Estimation Routine) yazılımının bölgesel ve kentsel ölçekte deprem riskinin değerlendirilmesini sağlayan modülleri ile gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz adına Riskli Yapılar Dairesi Başkanı Sn. İsmail Raci BAYER başkanlığında, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan inşaat mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, mimar ve şehir plancısı  meslek disiplinlerinden 14 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimin sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmiştir.