Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Plan Tadilatlarında ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kentsel Altyapı Etki Analiz Modeli