Riskli Yapı Tespiti Başarı Belgesi Almaya Hak Kazananların Dikkatine
01 Şubat 2017
      6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde “…Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin, …Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarı belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm çerçevesinde hali hazırda lisanslandırılmış veya lisanslandırılacak olan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerden Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara yönelik eğitimlerde başarılı olanların belgeleri (başarı belgesi) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaatları halinde Genel Müdürlüğümüzce elden teslim edilecektir.​
 
BAŞARI BELGESİ TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER
1-1 adet vesikalık fotoğraf (Başarı belgesi sahibinin)
2-Teslim almaya vekâleten gelecekler için vekâlet yazısı (Vekâlet Yazısı Örneği için tıklayın)