Suriçinde Çalışmalar Hızla İlerliyor
07 Ağustos 2017
Diyarbakır İli, Sur İlçesi’nde yaşanan terör olayları nedeniyle büyük hasar gören Suriçi Bölgesinde Bakanlığımızca yapılan çalışmalar hızla ilerliyor. Bakanlığımız Suriçi’nin her bölgesinde hem yaşanan hasarı gidermek, hem alanın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak, hem de Suriçi’nin hak ettiği değere kavuşmasına yönelik birçok yapım, düzenleme ve yeniden yapılandırma çalışmalarını yürütüyor.
 
Anadolu’nun en eski camilerinden olan Ulu Cami 639 yılında Hz.Ömer Döneminde şehrin merkezindeki en büyük mabed olan Martoma Kilisesinin bulunduğu alana inşa edilmiştir. Daha sonra 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın buyruğu ile büyük bir onarım gördüğünü, değişik dönemlerde birçok kez onarım ve eklentilerle bugünkü şeklini aldığını kitabelerinden öğrenmekteyiz. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, İnal ve Nisanoğulları, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev, Artuklular, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve Osmanlı padişahlarından birçoğuna ait kitabeler caminin muhtelif yerlerinde görülmektedir. Erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami’nin Anadolu’ya yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii, İslam âleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir.
 
 
Suriçi merkezinde yer alan ana caddelerin ve tarihi çarşıların çehresini değiştiren sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devamı olarak yürütülen ve Diyarbakır’ın en önemli kültürel mirası olan Ulucami önünde düzenleme çalışmaları tamamlanma aşamasındadır. Bu çalışma ile birlikte Ulucami ile Gazi Caddesi arasındaki meydanda yer alan Celal Güzelses Yeraltı Çarşısının Suriçi’nin tarihi dokusuna uymayan bakımsız giriş kapısı kapatılıp meydan yeniden düzenlenerek Ulucami’nin önü açılıyor, tarihi yapı ortaya çıkarılıyor. Alanın zemininde yürütülen yalıtım çalışmaları ile çarşı tavanı yenileniyor ve esnafın daha sağlıklı ortamda çalışması sağlanıyor.

Bununla birlikte Alipaşa-Lalebey Mahallelerinde niteliksiz ve güvensiz yapıların yıkımları devam ediyor. Alanda kamulaştırma süreci tamamlandı ve tahliye işlemleri devam etmektedir. Alana yönelik uygulamalar 5 etap halinde projelendirilmiş ve Koruma Amaçlı İmar Planına uygun olarak Diyarbakır’ın tarihi dokusuna ve yöresel mimariye uygun yapılar yapılacaktır.