A.R.A.A.D. SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU
01 Aralık 2017

 Mevcut ARAAD.net bilgi sistemi (https://donusum.csb.gov.tr) üzerinden herhangi bir veri girişi yapılması mümkün olmayıp “sadece görüntülenebilir” durumdadır. Diğer taraftan, yeni A.R.A.A.D. bilgi sistemi (https://www.kentseldonusum.gov.tr), mevcut sistemde yer alan kayıtlardan Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) standardına uygun olmayan bina adres verilerinin Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve İdarelerce (İstanbul Büyükşehir İlçe Belediyeleri) güncellenmesi maksadıyla kısıtlı olarak 01/12/2017 tarihi itibarıyla erişime açılmıştır.