Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
MİSYON-VİZYON
Misyonumuz;
Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, riskli yapıların tespiti, düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, kamulaştırma, gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
Vizyonumuz;
Olası afet risklerinden arındırılmış, daha sağlıklı ve güvenilir alanların oluşturulması.