Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
KHK
Sayı Adı Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
644 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29.06.2011 04.07.2011 27984
648 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 08.08.2011 17.08.2011 28028
14447 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 16.12.2008 26.12.2008 27092
598 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 23.05.2000 23.05.2000 24057
590 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 08.02.2000 08.02.2000 23958
587 ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 25.11.1999 27.12.1999 23919
576 DOĞAL AFETLERDE YAPILACAK YARDIMLARIN DÜZENLENMESİ İLE VERGİLERİN ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 14.09.1999 23.09.1999 23825
572 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 30.05.1997 06.06.1997 23011
180 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 13.12.1983 14.12.1983 18251
530 • 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR (2019 Yılı) 29.12.2018 30.12.2018 30641