Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
Yönetmelikler

• 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 

Uygulama Yönetmeliği Ekleri:

Ek-1           Ek-2 (21 Haziran 2019 tarihli düzenlemeyi içerir.)           Ek-3

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği