Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
Altyapı Yönetmelikleri

1 - Atıksu Toplama Ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

    a) Resmi Gazete            b) Ekleri

2 - İçme Ve Kullanma Suyu Temini Ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

    a) Resmi Gazete            b) Ekleri

3 - Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik

    a) Resmi Gazete            b) Ekleri