Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında Ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesi Sonuç Toplantısı
25 Kasım 2018

Antalya’da 23-25 Kasım 2018 tarihleri arasında  “Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında Ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesi Sonuç Toplantısı” gerçekleştirmiştir. Toplantı Genel Müdürlüğümüzün ve Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde Belediyelerin, Üniversitelerin ve Bakanlığımızın taşra teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılış konuşmalarını Hacettepe Üniversitesi adına proje yürütücüsü Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU ve  Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN gerçekleştirmiştir. Konuşmalarında; proje süreçleri ve bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar, projenin amaçları ve hedefleri konusunda bilgi verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz adına açılış konuşması gerçekleştiren Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tahsin BADEM ise ülkemizde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra kentsel dönüşümün sadece fiziki bir iyileştirme olmadığını, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutu dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmaların başarılı olabileceğini belirtmiştir.

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında Ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 12 İl ve 25 İlçede  hak sahipleri ile yüz yüze mülakat gerçekleştirerek, vatandaşların kentsel dönüşüme yönelik algıları, istekleri, beklentileri tespit edilmiş, katılımcı bir kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiği araştırılmıştır. Araştırma ile:

  • 1.284  Kişi hane halkı
  • 122     Kişi iş yeri sahibi
  • 90   Kişi  yerel aktör olmak üzere toplam: 1.496 kişi ile  yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiştir.

Proje ile elde edilen ürünlerden; Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli, Kentsel Dönüşüm Katılımcılık Rehberi, Kentsel Dönüşüm Strateji Öneri Kılavuzu ile proje araştırma sonuçları katılımcıların bilgisine sunulmuş ve görüşleri alınmıştır.