Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim için Kayıt Başvurusu

12 Ekim 2021

16/2/2019 tarih ve 30688 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar”da (RYTEİE) değişiklik yapılmıştır.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin; ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarı belgesi almaya hak kazanmış olmaları gerekir. Lisanslandırma talebinde bulunan üniversite adına riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin öğretim üyesi olması durumunda bu fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.” hükmü ile zikredilen maddenin onüçüncü fıkrasında, “Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp başarı belgesi almayan inşaat mühendisleri riskli yapı tespitinde görev alamaz. Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik yapılması durumunda, lisanslı kuruluşun riskli yapı tespitinde görev alan mühendislerinin değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak eğitimlerden birine katılıp katılım belgesi almaları zorunludur.” hükmü yer almakta olup, zikredilen hükümler uyarınca,

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığınca 04-05/11/2021 tarihleri arasında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim" yapılacaktır.

Söz konusu Eğitime, 16/02/2019 tarihinden sonra Bakanlık tarafından yapılmış olan eğitimlere katılım sağlamayan İnşaat Mühendisleri, daha evvelce yapılan sınavdan geçerli not alamadığı için Başarı Belgesini almaya hak kazanamayan İnşaat Mühendisleri ve riskli yapıların tespitinde görev almak isteyen İnşaat Mühendisleri katılım sağlayabileceklerdir. Eğitime katılan Mühendislere eğitim sonrası Katılım Belgesi verilecektir. Eğitime ilk defa katılacak olan İnşaat Mühendisleri ile daha evvel yapılan eğitime katılıp sınavdan geçerli not alamayan İnşaat Mühendisleri yazılı sınava tabi tutulacaktır (Bakanlık tarafından daha evvel yapılan Eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak Başarı Belgesi almaya hak kazananlar hariç). Yazılı sınav 12/11/2021 tarihinde saat 15.00’de Bakanlık Ana Hizmet Binasında yapılacaktır.

Kayıt                           : kayit.csb.gov.tr

Ödeme İşlemleri         : indir

Sınav Yeri                  : Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52  Çankaya / Ankara

İletişim                        : riskliyapilar@csb.gov.tr

Eğitim Dokümanları   :

Dersler; https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapilarin-tespit-edilmesine-iliskin-esaslara-yonelik-egitim-i-91755

Ders Programı; indir

Eğitim ve Sınavda dikkat edilecek hususlar.

NOT: Sınava girecek olan katılımcılar, sınav saatinden 1 saat öncesinde Bakanlık Binasında hazır bulunmaları ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Pasaport, Ehliyet vb.) ile HES Kodlarını hazırda bulundurmaları gerekmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır